El Centreequipament2

El Centre d'Estudis El Seminari (CEES) de Vic va iniciar la seva activitat el curs 2010-2011 posant en funcionament 2 Cicles Formatius, un de Grau Mitjà i l'altre de Grau Superior, de la família professional d'Activitats Físiques i Esportives. En el primer any d'existència del Centre, prop de 40 alumnes es van matricular als cursos de Tècnic/a en Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (GM) i Tècnic/a Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives (GS).

El projecte estratègic del CEES és ambiciós i de llarg recorregut. L'escenari actual té prop de 150 alumnes i ofereix cicles de formació professional i cicles de règim especial. Pel que fa a la Formació Professional, al centre podeu trobar els Cicles d'Animació d'Activitats Físiques Esportives i Integració Social. Pel que fa a l'oferta de Grau Mitjà, l'escola ofereix el cicle de Tècnic/a en Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural. I finalment com a cicle de règim especial,  s'ofereix el grau mitjà en Salvament i Socorrisme. 

Dins l'oferta educativa, existeix la possibilitat de cursar la doble titulació entre el Grau Superior d'AAFE i Socorrisme, a part de poder complementar cursos específics que s'ofereixen durant el cicle.

El projecte col·lectiu del CEES obliga a seguir millorant un model educatiu que garanteixi l'aprofitament de les competències individuals dels seus alumnes i el desenvolupament de noves habilitats, de manera que, la seva qualificació professional esdevingui un avantatge competitiu en el moment d'incorporar-se al mercat laboral. Les característiques del Centre el situen en les millors condicions per definir els entorns personals d'aprenentatge més adequats pels alumnes, en col·laboració amb un teixit social i productiu molt ric i divers, que ha fet de la ciutat de Vic una de les poblacions amb major índex de prosperitat i qualitat de vida.

L'experiència adquirida durant aquests anys és el principal estímul per fer un salt endavant, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu, per contribuir a prestigiar la Formació Professional i fer realitat el procés de transició de la formació cap a l'aprenentatge.

La raó de ser del CEES és el futur professional dels seus alumnes.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis Més informacio