Tècnic/a Esportiu/va en Salvament i Socorrisme

CURS SALVAMENT SOS

Família: Ensenyaments Esportius (SS10)

Grau: Mitjà. 

Titulació: Tècnic/a

Sistema: LOE

Cursos acadèmics: 1 anys

Durada dels estudis: 495h (cicle inicial)

 

Competència general

Aquests estudis capaciten per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

 

Continguts

Cicle Inicial ( 495 hores)

- Prova específica (120 hores)

- Mòduls del bloc comú (80 hores)

- Bases del comportament esportiu (30 hores)

- Primers auxilis (20 hores)

- Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)

- Organització esportiva (20 hores)

- Bases del comportament esportiu (30h)

- Organització esportiva (20 hores)

- Mòduls del bloc específic (295 hores)

- Instal·lacions aquàtiques i materials (20 hores)

- Metodologia de salvament i socorrisme (45 hores)

- Organització d'esdeveniments d'iniciació en salvament i socorrisme (15 hores)

- Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques (50 hores)

- Formació pràctica (165 hores)

 

On treballaràs?

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que els permet accedir al cicle final i al món laboral, com a: monitor o monitora de salvament i socorrisme, jutge cronometrador o jutgessa cronometradora, socorrista en piscines, socorrista en parcs aquàtics, socorrista en piscines naturals.

 

Sortides acadèmiques?

Les persones que superen el cicle inicial i final del Grau mitjà, podran accedir al Grau Superior de la mateixa família professional.

 

Modalitats d'accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

-Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

-Superar una prova específica d'accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per  desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

-Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l'especialitat.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis Més informacio