• PDF

Hípica: Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre

hipica

Grau: Mitjà

Cursos acadèmics: 1 any

Durada dels estudis: 1.280 hores (620h. Cicle Inicial i 830h. Cicle Final)

Torn: Matí

Cicle Inicial (620h.) - Bloc Comú:   

c1: Bases del Comportament Esportiu

c2: Primers Auxilis   

c3: Activitat Física Adaptada i Discapacitat   

c4: Organització Esportiva

Cicle Inicial - Bloc Específic:   

c5: Transport i Manteniment Físic del Cavall Peu a Terra   

c6: Hipologia   

c7: Metofologia de l'Ensenyament de l'Hípica   

c8: Esdeveniments Hípics

c9: Formació Pràctica

Cicle Final (830h.) - Bloc Comú:   

c1: Bases de l'Aprenentatge Esportiu 

c2: Bases de l'Entrenament Esportiu   

c3: Esport Adaptat i Discapacitat   

c4: Organització i Legislació Esportiva   

c5: Gènere i Esport 

Cicle Final - Bloc Específic:   

c6: Ensenyament i Tecnificació Hípica   

c7: Bases de l'Ensenyament Esportiu del Cavall   

c8: Preparació Física del Genet   

c9: Paraeqüestre   

c10: Organització d'Esdeveniments Hípics   

c11: Perfeccionament Tècnic en Raid  

c12: Perfeccionament Tècnic en Trec

c13: Organització d'Itineraris Eqüestre

c14: Medi Natural

c15: Formació Pràctica

Aquests estudis postobligatoris capaciten per adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l'etapa de tecnificació esportiva de l'equitació en les disciplines hípiques de Raid, i Trec. Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la seva participació en activitats de competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell. Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics a càrrecs seu. Organitzar activitat, competicions i esdeveniments del nivell d'iniciació esportiva. Dissenyar itineraris i conduir esportistes i usuaris per rutes eqüestres en el medi natural. Concretat, dirigir i adaptar les activitats d'equitació per als genets amb discapacitat. I col·laborar amb el procés de detecció i selecció de talents esportius (binomi genet-cavall).