La competència comunicativa i lingüística incideix en el currículum de manera múltiple i diversa ja que és, simultàniament, específica de les llengües que s’aprenen i transversal a tots els aprenentatges, de manera que determina el procés de desenvolupament de la resta de competències: saber pensar, saber aprendre, saber fer, saber conviure i saber ser.

L’estratègia que adopta l’escola per potenciar i millorar aquesta competència, i concretament,  la llengua anglesa és molt variada i una de les primeres decisions és impartir varies assignatures de manera bilingüe, és a dir, el professor realitza la classe magistral amb anglès i el suport audiovisual, Powerpoint en aquest cas, està redactat en català. Una estratègia que posseeix certa similitud amb l’aprenentatge a través de sèries, pel·lícules o documentals subtitulats. Aquesta matèries són: Activitats Físiques per a persones amb Discapacitats, Activitats Fisicoesportives Individuals i Activitats d’Oci i temps Lliure, que formen part del cicle de Grau Superior.

Enguany, també s’ofereixen classe d’anglès complementàries amb la finalitat de preparar els alumnes per aconseguir superar les proves del nivell B1 o B2, utilitzant una metodologia activa, és a dir, fer participar l’alumnat en diferents àmbits com poden ser, activitats, debats, cara a cara, Kahoot, entre altres, i així millorar la seva comprensió i parla anglesa.

Per acabar, l’escola també forma part del programa Erasmus+ ofereix possibilitats sobre l’activitat física i l’esport en el diferents països del projecte, com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Dinamarca, Finlàndia, Holanda, Irlanda, Islàndia, Noruega, Regne Unit, Suècia en altres. Per així adquirir una major sensibilització sobre la funció de l’esport per la inclusió social, la igualtat d’oportunitats i la millora de la salut.

 

Logo per timbrar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis Més informacio